Svet-Stranek.cz
Oficiální stránky ZŠ Pavlínov
Základní škola Pavlínov

Historie základní školy v Pavlínově:Oficiální stránky ZŠ Pavlínov

Historie základní školy v Pavlínově

Historie školy

V Pavlínově se začalo vyučovat v roce 1790. V této době však zde ještě žádná škola nebyla, učilo se po domech, kde byly velké „seknice“. Takto se učilo až do roku 1817. Tehdy zde byla postavena první přízemní školní budova. K ní byly přiškoleny obce Horní Radslavice, osady Pohořílky a Geršov. Počet žáků rostl. V roce 1882 byl povolán stavitel pan Roučka z Velkého Meziříčí, který udělal projekt nové školy. Od školního roku 1855/56 se stala nová škola dvoutřídní. Novou školní budovu zdobila slova učitele národů J. A. Komenského: „ Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti“. Počet žáků v nové škole byl kolem 160ti, později i více. Ve školním roce 1896/97 dosáhl počet 184 žáků. V roce 1914 byla postavena u vchodu školy dřevěná besídka, aby chránila žáky před nepříznivým počasím. Od roku 1925 se začíná vyučovat od 1. září, školní rok končí 30. června. V době Rakousko-Uherska se začalo vyučovat 15. září, konec roku byl 15. července.
Dne 22. dubna 1948 byl vydán nový školský zákon, který byl od školního roku 1948/49 zaveden na školách v celé republice. V Pavlínově zůstala tzv. národní škola pro žáky do 5. třídy, potom odcházeli žáci na střední školu do Měřína. Tehdejší ředitel školy Jan Hladký učil v jedné třídě 46 žáků. Byl to člověk skromný, čestný a poctivý, ředitelem školy byl téměř čtvrt století. Organizoval v obci přednášky, besedy, nacvičoval dětská divadla, obnovil tradici ochotnických divadel, která režíroval.
V roce 1972/73 byla provedena generální oprava školy, bylo postaveno nové sociální zařízení, položena dlažba, ve třídách parkety, zavedeno ústřední topení, rozvod vody do celé budovy, byl zrekonstruován byt ředitele školy. Také byla provedena oprava střechy a stavba komínů, nakonec též výměna oken, dveří a nová fasáda školy. V roce 1974 byly nově oploceny školní zahrady. Všechny tyto opravy se konaly za působení paní ředitelky Sedlákové a velké pomoci JZD Pavlínov.
Dne 18. 5. 1985 byla v Pavlínově velká oslava stého výročí postavení školy spojena se sjezdem rodáků. Za působení paní ředitelky Ludmily Sedlákové žáci každým rokem nacvičili divadelní představení, jezdili do Horáckého divadla v Jihlavě, účastnili se plaveckého výcviku. Paní ředitelka Sedláková působila v pavlínovské škole 25 roků, žila pro školu, snažila se o její dobrou úroveň. Obyvatelé Pavlínova na ni dodnes s láskou vzpomínají.
V květnu 2005 oslavovali pavlínovští občané 120 let založení školy, které bylo spojeno též se sjezdem rodáků. Pěkné prostředí obce, obecní úřad, celkem nový kulturní dům a hlavně jejich milovaná škola se jim moc líbila. Svědčí o tom zápisy v knize hostů ve škole.
Jaký bude osud pavlínovské školy do budoucna?
Škola pracuje na výjimku pro malý počet žáků. Nové školské zákony přejí málotřídním školám. Záležet bude hodně na obecním zastupitelstvu, finančních prostředcích a hlavně dostatku žáků ve škole. Školní děti oživí obec, bez nich by tu bylo prázdno a smutno. A to přece nikdo z nás nechce…
Od školního roku 2011/12 není naše škola dvojtřídní, ale jednotřídní s 5ti ročníky. Nejsme tudíž na výjimku, ale učitelé budou mít náročnější přípravu na výuku tak, aby děti získaly potřebné znalosti.
návštěvníků stránky
celkem51 892
tento týden10
dnes10