Svet-Stranek.cz
Oficiální stránky ZŠ Pavlínov
Základní škola Pavlínov

Kampaň Celé Česko čte dětem:Oficiální stránky ZŠ Pavlínov

Kampaň Celé Česko čte dětem

Projekt Záložky do knih spojují školy

"Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy libovolnou technikou a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku."
Zatím spolupráce nepokračuje, ale plánujeme s žáky napsat na Slovensko krátký dopis. Budeme se těšit na odpověď.

Naši školu jsme přihlásili i pro další školní rok 2017/2018. Těšíme se na další kamarády ze Slovenska!!!!!

Letos jsme se opět zapojili do celorepublikové kampaně „Celé Česko čte dětem“ více na: http://www.celeceskoctedetem.cz.
Kampaň Celé Česko čte dětem vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení pro děti a jejich emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.


V rámci kampaně jsou nabízeny některé knihy, se kterými žáci po přečtení mají možnost přes internet soutěžit.

V ČERVNU SOUTĚŽÍME S KNIHOU

TAJEMSTVÍ jedné KNIHOVNY aneb Ze života knižních skřítků

napsal: Eva Dolejšová
ilustrovala: Monika Davidová
vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. v Praze - www.grada.cz
pro čtenáře od 5 let
návštěvníků stránky
celkem51 892
tento týden10
dnes10